aktualność

Konferencja SEVESO III

 • Opublikowano: 8 September 2016
 • By: SITP

Ogólnopolska konferencja „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w aspekcie dyrektywy SEVESO III” zakończona.

W dniach 6 -7 września br. w obiektach hotelu „Jutrzenka” w Wieńcu Zdrój, w pow. włocławskim jak wiecie, odbyła się ogólnopolska konferencja techniczna nt. „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w aspekcie Dyrektywy Seveso III”,  której byliśmy organizatorami. Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem a uczestniczyło w niej aż 154 uczestników.

Konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie zmian WT

 • Opublikowano: 23 May 2016
 • By: SITP

Witam Szanownych Kolegów,

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania wraz z pismem przewodnim podsekretarza stanu w MIiB. W projekcie rozporządzenia zmiany w dziale „bezpieczeństwo pożarowe” potraktowano praktycznie kosmetycznie i moim zdaniem raczej nie należy oczekiwać możliwości wprowadzenia szerszych zmian na tym etapie nowelizacji przepisu. Ewentualne uwagi do projektu rozporządzenia można zgłaszać na email Biura Zarządu.

ATEX w praktyce eksploatacyjnej obiektów przemysłowych OCUP

 • Opublikowano: 17 May 2016
 • By: SITP

OŚRODEK CERTYFIKACJI USŁUG PRZECIWPOŻAROWYCH SITP Sp. z o.o. W POZNANIU WSPÓLNIE Z DELEGATURĄ WOJSKOWĄ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W POZNANIU ZAPRASZAJĄ NA KOLEJNĄ X KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ pt.

ATEX w praktyce eksploatacyjnej obiektów przemysłowych. (cz. II) w dniach 09-10 czerwiec 2016r.   

Łódź – „ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z ORGANIZACJI IMPREZ MASOWYCH NA TERENIE KRAJU”

 • Opublikowano: 17 May 2016
 • By: SITP

Oddział Łódzki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa – zaprasza na konferencję szkoleniową, która odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016 r. nt.:

„ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z ORGANIZACJI IMPREZ MASOWYCH NA TERENIE KRAJU”

 Konferencję patronatem honorowym objęli:

Spływ kajakowy

 • Opublikowano: 6 May 2016
 • By: SITP

Zapraszamy Wszystkich, którzy lubią wodę na jednodniowy, rodzinny spływ kajakowy urokliwym szlakiem Brdy.

Organizator: Zarząd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Oddział Kujawsko – Pomorski.

Termin: 01 lipca 2016 roku.

Trasa:  Brda – Woziwoda (ok. 15 km).

Program spływu

godz. 9   zbiórka  – parking naprzeciwko siedziby Nadleśnictwa Woziwoda.

godz. 9 – 10  rejestracja uczestników, po której zapraszamy na pieczonego pstrąga.

Dzień strażaka

 • Opublikowano: 4 May 2016
 • By: SITP

Z okazji „Dnia Strażaka” pragniemy złożyć wszystkim strażakom słowa podziękowania za codzienne realizowanie zadań, za poświęcenie w ochronie życia ludzkiego oraz za stałe wzbogacanie dorobku pożarniczego.

Strony