O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) jest organizacją naukowo-techniczną, która została utworzona w 1983 r. W tym samym roku została przyjęta jako członek zwyczajny do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT).

Celem Stowarzyszenia jest m.in.:

  • szerzenie wiedzy i postępu technicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
  • wnioskowanie potrzeby weryfikacji i doskonalenia norm i przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • integracja członków Stowarzyszenia

 

Na koniec 2013 r. do 19 oddziałów Stowarzyszenia należało 2359 członków, w większości inżynierów zawodowo związanych z ochroną przeciwpożarową. Działalność Stowarzyszenia wspiera 55 członków wspierających – w większości firm działających na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Spośród wielu form działalności Stowarzyszenia do najważniejszych należą specjalistyczne konferencje, seminaria i szkolenia z wybranych zagadnień ochrony przeciwpożarowej cechujące się bardzo wysokim poziomem merytorycznym dzięki zapraszaniu do wygłoszenia referatów najlepszych specjalistów krajowych miedzy innymi z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnych, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, a także specjalistów zagranicznych. Są one adresowane głównie do osób zajmujących się profesjonalnie ochroną przeciwpożarową w tym projektantów urządzeń przeciwpożarowych i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jednym z celów Stowarzyszenia wprowadzonych do zmienionego w 2005 r. Statutu SITP jest opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Intencją tego zapisu było umożliwienie osobom i firmom zajmującym się profesjonalnie projektowaniem, budową i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych dostępu do najnowszej wiedzy, do standardów mających status PN a opublikowanych w językach obcych oraz do rozwiązań przyjętych w innych krajach, które mogą być traktowane jako zasady wiedzy technicznej. Dotychczas opracowane zostały dwa standardy dot. oświetlenia awaryjnego i systemów sygnalizacji pożaru. W przygotowaniu są następne opracowania.

Zebranie Założycielskie Oddziału Kujawsko-Pomorskie odbyło się 8 kwietnia 2013 roku w Bydgoszczy i wówczas 42 osobowa grupa podjęła uchwałę nr 1/2013 o założeniu oddziału.

Oddział Kujawsko – Pomorski został powołany przez Zarząd Główny 10 dni później, tj. 18 kwietnia 2013 roku uchwałą nr 27/2013.

Na koniec 2020 roku Oddział liczył 137 członków indywidulanych i 4 członków wspierających.

Po pięcioletniej, drugiej już kadencji wybrano nowe władze podczas Zwyczajnego Zebrania Wyborczego, które odbyło się w dniu 20 maja 2021 roku.

Zarząd:

Roman Kukliński  - Prezes Stowarzyszenia
Leszek Boniecki - Wiceprezes
Marceli Pilewski - Wiceprezes
Artur Kiestrzyn - Skarbnik
Ewa Piotrowska - Sekretarz
Waldemar Szrull - członek Zarządu
Jacek Podwolski - członek Zarządu
Andrzej Seroczyński - członek Zarządu
Grzegorz Sadowski - członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

Sławomir Sulkowski – Przewodniczący
Maciej Bulkowski– Wiceprzewodniczący
Kasper Korczak – Sekretarz

Skład Sądu Koleżeńskiego:

Marek Finc  - Przewodniczący
Wojciech Gmurczyk - Wiceprzewodniczący
Dariusz Nędzusiak  - członek

Delegaci:

Rafał Marasz
Roman Kukliński
Leszek Boniecki
Marceli Pilewski
Jacek Podwolski

Zastępcy delegatów:

Marta Bejenka – Reszka
Robert Pestka