O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) jest organizacją naukowo-techniczną, która została utworzona w 1983 r. W tym samym roku została przyjęta jako członek zwyczajny do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT).

Celem Stowarzyszenia jest m.in.:

  • szerzenie wiedzy i postępu technicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
  • wnioskowanie potrzeby weryfikacji i doskonalenia norm i przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • integracja członków Stowarzyszenia

 

Na koniec 2013 r. do 19 oddziałów Stowarzyszenia należało 2359 członków, w większości inżynierów zawodowo związanych z ochroną przeciwpożarową. Działalność Stowarzyszenia wspiera 55 członków wspierających – w większości firm działających na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Spośród wielu form działalności Stowarzyszenia do najważniejszych należą specjalistyczne konferencje, seminaria i szkolenia z wybranych zagadnień ochrony przeciwpożarowej cechujące się bardzo wysokim poziomem merytorycznym dzięki zapraszaniu do wygłoszenia referatów najlepszych specjalistów krajowych miedzy innymi z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnych, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, a także specjalistów zagranicznych. Są one adresowane głównie do osób zajmujących się profesjonalnie ochroną przeciwpożarową w tym projektantów urządzeń przeciwpożarowych i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jednym z celów Stowarzyszenia wprowadzonych do zmienionego w 2005 r. Statutu SITP jest opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Intencją tego zapisu było umożliwienie osobom i firmom zajmującym się profesjonalnie projektowaniem, budową i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych dostępu do najnowszej wiedzy, do standardów mających status PN a opublikowanych w językach obcych oraz do rozwiązań przyjętych w innych krajach, które mogą być traktowane jako zasady wiedzy technicznej. Dotychczas opracowane zostały dwa standardy dot. oświetlenia awaryjnego i systemów sygnalizacji pożaru. W przygotowaniu są następne opracowania.

Zebranie Założycielskie Oddziału Kujawsko-Pomorskie odbyło się 8 kwietnia 2013 roku w Bydgoszczy i wówczas 42 osobowa grupa podjęła uchwałę nr 1/2013 o założeniu oddziału.

Oddział Kujawsko – Pomorski został powołany przez Zarząd Główny 10 dni później, tj. 18 kwietnia 2013 roku uchwałą nr 27/2013.

W 2013 roku Oddział liczył 83 członków indywidualnych, w 2014 – 110, w 2015 – 118, a w 2016 (stan na 11 lutego) – już 121.

Zarząd stowarzyszenia tworzą:

Rafał Marasz – Prezes Stowarzyszenia
Jacek Podwolski – Wiceprezes
Roman Kukliński – Wiceprezes
Artur Kiestrzyn – Skarbnik
Ewa Piotrowska – Sekretarz
Ryszard Czaplewski – członek Zarządu
Wojciech Gmurczyk – członek Zarządu
Marceli Pilewski – członek Zarządu
Waldemar Szrull – członek Zarządu.

Skład Komisji Rewizyjnej:
Maciej Krzemkowski – przewodniczący
Sławomir Sulkowski – zastępca przewodniczącego
Waldemar Ulatowski – sekretarz

Skład Sądu Koleżeńskiego:
Andrzej Potrepko – przewodniczący
Andrzej Seroczyński – zastępca przewodniczącego
Tomasz Płaczkowski – sekretarz
Sławomir Jagas – członek.