Zarząd stowarzyszenia

Zarząd:
Roman Kukliński  
- Prezes Stowarzyszenia
Leszek Boniecki - Wiceprezes
Marceli Pilewski - Wiceprezes
Artur Kiestrzyn - Skarbnik
Ewa Piotrowska - Sekretarz
Waldemar Szrull - członek Zarządu
Jacek Podwolski - członek Zarządu
Andrzej Seroczyński - członek Zarządu
Grzegorz Sadowski - członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:
Sławomir Sulkowski
- Przewodniczący 
Maciej Bulkowski - Wiceprzewodniczący
Kasper Korczak – Sekretarz

Skład Sądu Koleżeńskiego:
Marek Finc
- Przewodniczący
Wojciech Gmurczyk - Wiceprzewodniczący
Dariusz Nędzusiak  - sekretarz