Spływ kajakowy Dobrzycą

  • Opublikowano: 8 April 2021
  • By: SITP

Termin: 26 czerwca 2021 roku (sobota)
Trasa: Rzeka Dobrzyca, etap: Rudnica – Ostrowiec (ok. 12 km)

przewidywany czas spływu 3 - 4 godz.

Program spływu

9.30 - 10.00 zbiórka w Ośrodku Charytatywnym CARITAS w Ostrowcu, gmina Wałcz, woj.zachodniopomorskie http://ostrowiec.caritas.pl
10.00 - 11.00 śniadanie (budynek ośrodka)
11.10 przejazd do Rudnicy (transport)
11.30 rozpoczęcie spływu Dobrzycą
15.30 przypłynięcie do Ostrowca
15.45 obiad w budynku ośrodka
Zakończenie spływu

Przebieg trasy: Pomiędzy Rudnicą a metą w Ostrowcu mijamy dwa mosty „do nikąd”, położone w środku lasu. Oprócz nich jedynymi punktami orientacyjnymi na trasie są dwa dość duże dopływy. Najpierw, z prawej strony widoczne jest ujście Piławki, będącej częścią szlaku wodnego zwanego wałecką pętlą kajakową. Drugim, tym razem lewobrzeżnym dopływem jest Zdbica, niosąca wody z pięknego, rynnowego jeziora Zdbiczno. Niemal cała trasa prowadzi przez rozległe tereny leśne, dopiero pół godziny przed metą wypływamy na łąki. Widoczny z daleka maszt telefonii komórkowej oznacza, że meta jest już blisko. W miejscowości Ostrowiec ostrożnie spływamy z prawej strony pod mostem drogowym i kończymy spływ na plaży, 100 metrów za mostem, na prawym brzegu.

Informacje dodatkowe

Koszt spływu dla członka Stowarzyszenia oraz dla najbliższych członków rodziny (małżonka, dzieci) wynosi 50 zł/za osobę i obejmuje transport na miejsce startu spływu i wynajem kajaków (warunkiem otrzymania dofinansowania są opłacone składki na SITP do końca 2020 roku), pozostałą kwotę w wysokości 70 zł (dwa posiłki i napoje) pokrywa Stowarzyszenie.

Dla osób, które nie są członkami Stowarzyszenia, a chciałyby wziąć udział w spływie przewidziano taką możliwość, pod warunkiem pokrycia całkowitego kosztu spływu (wg programu), który wynosi 120 zł /za osobę.

Liczba miejsc jest ograniczona, w związku z tym o wpisaniu na listę uczestników spływu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia będą przyjmowane na adres biuro@sitp.com.pl do 15 maja br., po tym terminie należy dokonać wpłaty na konto SITP do 20 maja 2021 roku. W informacji należy podać imiona i nazwiska osób zgłaszanych na spływ, w przypadku dzieci proszę o podanie ich wieku, abyśmy mogli przygotować odpowiednie kapoki.

Nr rachunku:
30 1240 1196 1111 0010 5129 6170 w Banku Pekao S.A. z dopiskiem „Spływ Dobrzycą”.

Każda ze zgłaszających się osób otrzyma zwrotnie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, co będzie jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników czerwcowego spływu.