Spływ kajakowy Wielkim Kanałem Brdy

  • Opublikowano: 24 April 2019
  • By: Anonim (niezweryfikowany)

Zapraszamy Wszystkich członków SITP wraz z rodzinami 29 czerwca 2019 roku w Bory Tucholskie na jednodniowy spływ kajakowy Wielkim Kanałem Brdy.

Zbiórka uczestników spływu o godz. 930  w „Zajeździe Fojutowo”.

Koszt prawie 4 godzinnego spływu trasą Rytel – Fojutowo wynosi 40 zł/ osobę i obejmuje transport uczestników spływu oraz kajaków. Pozostałą kwotę w wysokości 65 zł na osobę (posiłki i wynajem kajaków) pokrywa Stowarzyszenie.

Zgłoszenia będą przyjmowane na adres biuro@sitp.com.pl aż do wyczerpania miejsc w terminie
do 10 czerwca br.

W zgłoszeniu wymagane jest podanie imienia i nazwiska oraz numeru PESEL każdego
z uczestników (dane do polisy).

Wpłaty należy dokonać na konto SITP do 15 czerwca 2019 roku.

Nr rachunku:

30 1240 1196 1111 0010 5129 6170 w Banku Pekao S.A. z dopiskiem „Spływ WKB”.