III warsztaty techniczne SITP - SARP

  • Opublikowano: 31 May 2022
  • By: SITP

W dniach 22 - 23 czerwca 2022 roku odbędą się już po raz trzeci warsztaty techniczne organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział Toruń.

Do wzięcia udziału zapraszamy przede wszystkim architektów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, jak również wszystkie osoby zainteresowane pogłębianiem wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Warsztaty zostaną przeprowadzone w Hotelu Przystanek przy ul. Chłopickiego 4 w Toruniu.

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: warsztaty@sarptorun.pl do dnia 14 czerwca 2022 r. Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie wpłaty oraz potwierdzenie uregulowania składek członkowskich (dot. członków SARP/ SITP). Osobą do kontaktu z ramienia SITP jest Pan Leszek Boniecki Wiceprezes Stowarzyszenia tel. 600 906 885

Zapraszamy do zapoznania się z programem ramowym warsztatów i kartą zgłoszenia, gdzie przedstawione są warunki uczestnictwa.