Konferencja: Czy to już poważna awaria przemysłowa? - relacja

  • Opublikowano: 23 October 2017
  • By: Anonim (niezweryfikowany)

W dniach 19-20 października 2017 roku w Uzdrowisku Wieniec-Zdrój odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Techniczna „Czy to już poważna awaria przemysłowa?” pod patronatem honorowym Kujawsko-Pomorskiego Wojewody i merytorycznym Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Wydarzenie to skierowane było do przedstawicieli zakładów przemysłowych, pracowników administracji samorządowej i rządowej oraz innych służb i inspekcji, zajmujących się na co dzień problematyką związaną z przeciwdziałaniem poważnym awariom przemysłowym i ich skutkom.

Do wygłoszenia referatów zaproszono grono ekspertów i praktyków, dzięki czemu podczas wykładów niejednokrotnie wywiązała się ciekawa, merytoryczna dyskusja. Drugiego dnia w przystani Marina Zarzeczewo odbyły się ćwiczenia z udziałem sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego województwa kujawsko-pomorskiego oraz Zakładowej Straży Pożarnej ANWIL S.A., gdzie tematem ćwiczeń było przedostanie się do rzeki pojemników z materiałami niebezpiecznymi. Podczas pokazu wykorzystano drony obsługiwane przez firmę Aviation Technik Sp. z o. o. z Bydgoszczy. Konferencję zakończył pokaz firmy Megmar Logistics & Consulting Sp. z o. o. z Kutna.

Galeria: M. Krzemkowski, M. Bulkowski, A. Olejniczak

Zapraszamy do działu Publikacje. Zobaczysz tam relacje medialne z tego wydarzenia.