Konferencja SEVESO III

  • Opublikowano: 8 September 2016
  • By: SITP

Ogólnopolska konferencja „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w aspekcie dyrektywy SEVESO III” zakończona.

W dniach 6 -7 września br. w obiektach hotelu „Jutrzenka” w Wieńcu Zdrój, w pow. włocławskim jak wiecie, odbyła się ogólnopolska konferencja techniczna nt. „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w aspekcie Dyrektywy Seveso III”,  której byliśmy organizatorami. Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem a uczestniczyło w niej aż 154 uczestników.

Naszą konferencję, patronatem merytorycznym objął Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Prezes Zarządu ANWIL S.A. Jacek Podgórski, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowalnego Zbigniew Sulik .

Meteorytykę naszej konferencji zapewniali: prof. dr hab. inż. Adam Markowski (Politechnika Łódzka), prof. dr hab. inż. Zygmunt Babiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy),dr inż. Dorota Riegert, (CNBOP), mł. bryg. mgr inż. Piotr Lesiak, (CNBOP), mł. bryg. mgr inż. Wojciech Nawara, (KW PSP w Katowicach), mgr inż. Paweł Dadasiewicz, (GIOŚ w Warszawa,) kpt. mgr inż. Marek Kwiatkowski, (SGSP Warszawa), mgr Krzysztof Wojdyło, ANWIL S.A., mgr inż. Piotr Mironiuk, ANWIL S.A.

Konferencji towarzyszyły stoiska wystawiennicze oraz ćwiczenia praktyczne z udziałem sił i środków krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego i Zakładowej Straży Pożarnej ANWIL S.A.

W ramach tego zadania prezentowano potencjał ratowniczy oraz procedury postępowania wobec zdarzenia w komunikacji drogowej z udziałem substancji niebezpiecznych dla zdrowia.

Galeria – Zdjęcia dzięki uprzejmości kol Macieja Krzemkowskiego.

Pozdrawiamy.