Konferencja – Ochrona przeciwpożarowa lasów.

  • Opublikowano: 27 March 2015
  • By: SITP

W dniach 26-27 marca w Łysomicach k/Torunia odbyła się konferencja naukowo- techniczna w zakresie „Ochrony Przeciwpożarowej Lasów”. Celem konferencji była prezentacja zagadnień, wymiana poglądów, opinii praktyków i naukowców na tematy obejmujące szerokie spektrum zagadnień dotyczących ochrony zasobów lasu przed pożarami.

Konferencja objęła kwestie związane zarówno z działalnością zapobiegawczą i gaśniczą, a także poruszyła obszary zagospodarowania pogorzelisk, wykorzystania nowoczesnych technologii w ocenie i wykrywaniu zagrożenia. Nie pominięto również problemów dotyczących logistyki dużych akcji gaśniczych.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Lasów Państwowych, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, jednostek samorządowych, towarzystw ubezpieczeniowych… Byli na nim także rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, członkowie SITP i SITLiD, producenci i dystrybutorzy sprzętu na potrzeby gospodarki leśnej oraz przedstawiciele biur projektowych przygotowujące dokumentację dla Lasów Państwowych.

Referaty wygłosili eksperci i specjaliści ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.

Zakres referatów obejmował materiał analityczno – informacyjny z zakresu prewencji pożarowej, wykrywania pożarów, gaszenia pożarów oraz ustalania ich przyczyn, czemu poświęcono pierwszy dzień konferencji. Kolejny dzień przeznaczono na ćwiczenia z udziałem sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego woj. kujawsko-pomorskiego. W ramach epizodów przedstawiono praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii np. dromów, a także wskazano na priorytety wobec długotrwałych i skomplikowanych akcji ratowniczo-gaśniczych, tj. na zabezpieczenie logistyczne.

Ćwiczenia przeprowadzono na obszarze leśnym administrowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu.