Spotkanie Solec Kujawski

  • Opublikowano: 13 September 2014
  • By: SITP

Zakończyliśmy kolejne spotkanie.
Dzięki pomocy firmy ESSVE warsztaty szkoleniowe w miejscowości Solec Kujawski zostały przeprowadzone. Nie udało się jednak w pełni przeprowadzić wszystkich tematów. To nic – dokończymy je jeszcze. Szeroka dyskusja poprowadzona na kanwie wystąpień kol. Adama Kiełbasiewicza, Sławomira Slukowskiego i ich profesjonalne przygotowanie, spowodowała brak czasu na rozpoczęcie cyklu zagadnień związanych z „rzeczoznawcami”. Tematu jednak nie „odpuszczamy”!!! Wrócimy do niego prawdopodobnie na następnych warsztatach już listopadzie.

Pozdrowienia Zarząd