Grudniowe warsztaty techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej

  • Opublikowano: 17 December 2023
  • By: SITP

W dniu 14 grudnia 2023 roku, w sali konferencyjnej Hotelu Przystanek przy ul. Generała Józefa Chłopickiego 4 w Toruniu odbyły się ostatnie już w tym roku warsztaty techniczne poświęcone w całości zagadnieniom ochrony przeciwpożarowej, w których udział wzięło 60 osób.

Na program warsztatów złożyły się dwa bardzo ciekawe referaty, które zostały wygłoszone w następującej kolejności:

  • „Systemy oddymiania grawitacyjnego hal produkcyjnych i magazynowych” DWD BauTech Sp. z o. o. Robert Mróz, Krzysztof Oborny
  • „Sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi - od projektu do realizacji” Ela-compil sp. z o. o. Piotr Matuszewski

Warsztaty były też okazją do wręczenia nowym członkom legitymacji oraz odznak, a także do podsumowania przez Prezesa Oddziału Pana Romana Kuklińskiego działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa w ostatnim roku oraz do przedstawienia planów na rok przyszły.

Podczas warsztatów uczestnicy otrzymali kalendarze SITP na 2024 rok, za które składamy serdeczne podziękowania naszej koleżance ze Stowarzyszenia Eli Czajce i koledze Robertowi Pestce reprezentujących firmę Polon-Alfa S.A. Bydgoszcz.

Zapraszamy do galerii.